Context

Context of De rechten van den mensch en burger : zoodanig als die vervat zyn in de publicatie der provisioneele representanten van het volk van Holland, in dato den 31 january 1795, het eerste jaar der Bataafsche vryheid, benevens eene lyst der straten, tot elk van de tegenwoordige Wyken dezer stad behoorende
Processing Feedback ...