Context

Context of Ligj nr. 137/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 "Kushtetuta e Republikës së shqipërisë", të Ndryshuar
Processing Feedback ...